NSG sine lagslovar finn du her.      (siste oppdatering 21.mars 2021. )

I tillegg til lagslovane, har Rogaland Sau og Geit gjort eit årsmøtevedtak om regionar i fylket, som påverkar innstilling til, og val av styremedlemar. Utklypp frå referat under:

Referat frå årsmøte i Rsg i Haugesund laurdag den 25.02.06. 

 s.1: Vedtektsendringar.                                                                                      Fylkesstyret skal ha 4 styremedlemer. Vi har i dag 5. Det er i dag 5 valregionar. Den regionen som ikkje får styremedlem skal ha 1. vara, som møter i styret. Nsg, fylkeslaga og lokallaga heiter no Sau og Geit.                                                                          s.4 ....Styret støtta valnemnda som gjekk inn for 5 valregionar som i dag. Det skal no vera 4 styremedlemmer i styret. Varaperson til styret skal koma i frå den 5. regionen.    s.5: ....Det vart einstemmig bestemt at det i år skulle vera 5 valregionar. 

Saka vart på nytt tatt opp i årsmøtet for 2014, 20.og 21.febr 2015, sjå referat side 3. Det vart vedteke å halde fram med å ha styremedlemar frå fem valregionar. 

Begge referata finn de ved å klikke her, sjå på referat frå 2006 og 2014.