Prøva er avslutninga på vinterkurs. Plass til andre også, men ved stor pågang vil hunder uten bruksorøve bli prioritert.

Påmelding til Jon Gerhard på tlf 48230403.
 
Prøven starter kl 10.00.