Årsmøtet ble avholdt på fjøsloftet hos Ole David Aas.

Valgkomiteen i Nannestad Sau og Geit er i en heldig situasjon, og hadde igjen en enkel oppgave med å fylle alle vervene i laget. Ingrun Nordengen tok gjenvalg som leder for Nannestad Sau og Geit, og David Nicolay Eik fortsetter som leder for Nannestad Sankelag. Også de fleste andre tok gjenvalg, men også nye medlemmer ble valgt inn.

Flere lag og foreninger sliter med å finne kandidater til styreverv. Dette ble en sak som ble diskutert på årsmøtet. Bakgrunnen for dette er at man i fjor ikke klarte å velge et nytt styre i Akershus Sau og Geit da valgkommiteen ikke fikk noen av medlemmene til å ta på seg verv. Dette har Helge Olaf Aas engasjert seg i, og i et brev til alle medlemmer beskriver han den alvorlige situasjonen Akershus Sau og Geit er kommet i, og ber alle om å tenke igjennom situasjonen. Han anmoder også alle lokallagene om å ta opp denne saken på årsmøtene sine. Ett alternativ som ble diskutert på årsmøtet i Nannestad var om det som i dag er ni lokallag skal «fusjonere» til ett fylkeslag, i håp om at det da blir enklere å fylle plassene fordi det totalt vil bli behov for færre tillitsvalgte, men det kom også forslag til andre løsninger.
Årsmøtet kom til slutt fram til et forslag som vil bli presentert for årsmøtet i fylkeslaget.

Ingrun Nordengen og David Nicolay Eik ble gjenvalgt som ledere.

Styret for Nannestad Sau og Geit 2023-2024:
Leder: Ingrun Nordengen
Kasserer: Kåre Schei
Sekretær: Harald Reierstad
Styremedlem: Sven Johan Holter
Varamedlem: Ola Granaas

Styret for Nannestad Sankelag 2023-2024:
Leder: David Nocolay Eik
Kasserer: Bjørn Helge Røtterud
Styremedlemmer: Marianne Haraldsen og Arne Olav Ruud
Varamedlem: Sven Johan Holter

Andre verv:
Revisor: Anna Aaby
Valgkomite: Trond Korvald og John Aaby
Gjeterhundkontakt: David Nicolay Eik