Sentrale personer i Nannestad Saueavlslag. Ole Fjeldberg (t.v.) sammen med Magnus Økern
(midten) og Hans Hoff under en utstilling en gang på 60-tallet.

«På møtet hos Magnus Økern den 9-11-1954 blev det besluttet å danne Nannestad Saueavlslag. Ideen blev fremlagt av Hans Hoff, og interessen blev stor for tiltaket».
Slik starter protokollen fra stiftelsesmøtet for det som ble Nannestad Sau og Geit, men som nå går over i historien. Sankelaget vil imildertid ikke bli berørt av dette.

Men først skal årsmøtene avholdes. For Nannestad er dette faststatt til 19. januar. Da skal årsmøtet ta stilling til om lokallaget, som ble stiftet i 1954, skal legges ned etter 70 år.

Her finner du invitasjon til en jubiluemsmarkering og årsmøteinnkallingen.

Dette skriver styret i fylkeslaget blant annet til medlemmene:
«I flere år har det blitt diskutert strukturendringer i Akershus Sau og Geit (ASG). Flere ser etter hvert behov for å samle oss i et felles lag for hele Akershus, slik som både TYR og Norsvin har gjort før oss. Fylkesårsmøtets mandat var tydelig: Nå må vi i gang!

Hvorfor?
Styret i ASG ble valgt for ett år med en hovedoppgave: komme videre i prosessen med å rasjonalisere lagsapparatet i fylket. Dersom vi ikke har kommet videre til årsmøte i februar vil sittende styre gå av. Uten styre har ikke noe fylkeslag: 
- Uten fylkeslag har vi ingen lovlige lokallag. Et lokallag kan ikke være direkte koblet til NSG sentralt – det må være organisert via fylkeslag. 
- Uten fylkeslag blir det ingen mulighet for å leie radiobjeller. Det er ASG som eier radiobjellene og leier de ut til gunstig pris. 
- Uten fylkeslag ingen kåring. Det er fylkeslaget som arrangerer kåring. Eventuelt må lokallag eller den enkelte organisere gårdskåring. Arrangering av kåring gjør seg ikke sjøl og gårdskåring vil bli kostbart. 
- Uten fylkeslag har vi i Akershus ingen mulighet til å fronte våre meninger oppover i organisasjonen til representantskap og årsmøte i Norsk Sau og Geit.  

Vi opplever både i lokallag og fylkeslag at det er vanskelig å få fylt alle verv, folk står ikke i kø for å ta verv lenger. 
- For å fylle alle plasser i styrer, valgkomiteer osv. må annet hvert medlem ha minimum et verv. Samling i et felles lag i fylket krever færre tillitsvalgte og det vil med stor sannsynlighet bli lettere å finne motiverte og engasjerte folk til vervene slik at det også blir økt aktivitet».