Enheten festes på klaven og sender sin posisjon via mobilnettet. Med dette systemet kan bonden på sin PC, nettbrett eller mobiltelefon følge med på hvor dyra befinner seg. Enheten sender også en alarm dersom dyret har ligget stille i tre timer eller ikke har forflyttet seg en gitt distanse mellom to rapporteringer.

Med elektronisk sporing kan tilsynet ute i skogen bli mer effektivt ved at man finner flere dyr på en tilsynsrunde, samtidig som syke eller eventuelt døde dyr kan oppdages. «Radiobjella» er også et viktig redskap for å kunne avdekke et eventuelt rovdyrangrep tidlig slik at nødvendige tiltak kan settes i gang straks.

Les mer på www.telespor.no