Før årsmøtene i Nannestad Sau og Geit og Nannestad sankelag ble avholdt på Kringler Gjestegård ble det som vanlig servert middag i de koselige lokalene.

Kenn Berntsen, leder i Nannestad Sau og Geit, åpnet deretter det første årsmøtet. Årsmelding og regnskap for hovedlaget ble lest opp og godkjent før valgkomiteen ved Marianne Aas ledet valget på en rask og effektiv måte.

Deretter åpnet lederen for Nannestad sankelag, David Eik, årsmøtet for «utmarksavdelingen».
Årsmelding og regnskap ble gjennomgått og godkjent. Også her gikk valget uten problemer.

Det ble vedtatt at alle som slipper sauer på utmarksbeite skal ta i bruk bjellemerker med besetningsnummer fra og med beitesesongen 2017. Dette for om mulig gjøre det enklere å identifisere eier når det kommer meldinger om sauer. Sankelagets styre lager nummerseriene etter et system for Holter, Nannestad og Bjerke.
Laget sponser merkene, og går til innkjøp av disse allerede før kommende beitesesong, slik at de som vil ta dem i bruk allerede i år kan gjøre det.

En gjennomgang av fargekombinasjoner på øremerker for de respektive besetninger ble også gjennomgått. Det blir endringer for noen få.

Oversikt over farger for både øremerker og bjellemerker blir sendt ut.

Det ble også foretatt en gjennomgang av strekninger for sperregjerdet og en oppdatert liste over hvem som har ansvaret for hver strekning blir sendt ut.