Sauene er nå sluppet på utmarksbeite. Skogområdene i Nannestad har ressurser det er helt nødvendig å utnytte for å opprettholde produksjonen av lammekjøtt i «Den grønne bygd i vekst».

I naturens spiskammer kan sauer og lam velge det aller beste blant gras, lyng, lauv, sopp og urter.

Se film fra Romeriksåsen her

matprat.no: Norsk lam i verdenstoppen.