Det er gjort noen få endringer i oversikten, og det er også lagt til hva farger på slips (flagg) på klavene betyr.

 

Her kan du lese/laste ned hele oversikten
 - oppdatert juni 2022