Møtet arrangeres hos Ole David Aas, Åsvegen 763, 2032 Maura, i møterommet i fjøset, torsdag 24. november kl. 18.30.

Illustrasjon fra Parasitter hos sau, Atle Domke Veterinær, PhD Helsetjenesten for sau

Tema er snylterbehandling, og foredragsholder er Lisbeth Hektoen fra
NMBU.Vi serverer pizza og brus, kaffe og kake.
Ta gjerne med en venn!

Påmelding innen onsdag 23.11 til
harald.reierstad@gmail.com 
eller tlf. 90158052.

Velkommen!

For styret i Nannestad Sau og Geit
Harald Reierstad
sekretær