Vedlagt følger invitasjon til årsmøte i Nannestad Sau og Geit mandag 31. januar.
Her finner du invitasjonen

Husk påmelding!

Møtet avholdes hos Ole David Aas på Kringler, fjøsloftet. Av hensyn til servering (pizza) ber vi om påmelding innen mandag 31. januar kl. 13.
Påmelding gjøres til David Eik - heggeligaard@gmail.com.
Det vil også være mulig å delta via Teams. For å få tilsendt lenke til møtet
- send en e-post til heggeligaard@gmail.com innen mandag 31. januar kl. 13. 
NB! Ved påmelding - husk å spesifisere om du melder deg på til fysisk møte eller ønsker å delta via Teams!

---------
Da NSG opplever problemer med den tekniske løsningen for masseutsendelse er lokallaget bedt om å viderebringe følgende fra ASG:
«Akershus Sau og Geit arrangerer årsmøte 16. februar på kveldstid. Om kort tid vil det komme informasjon om hvilken form møtet vil få. Sakspapirer blir sendt ut i forkant av møtet. Årsmøtet i Akershus Sau og Geit er et møte for de som er utsendinger fra lokallagene samt inviterte gjester. For øvrig er møtet uansett åpent for alle medlemmer i Akershus Sau og Geit og eventuelle tilhørere eller interessenter. Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ hvor styrets arbeid blir lagt frem til orientering og eventuelt vedtak for lagets medlemmer. Vel møtt! Hilsen styret i Akershus Sau og Geit».


Harald Reierstad, sekretær