Klippekurskalenderen vil være klar i midten av juni, og vil bli publisert på nettsidene og i medlemsbladet Sau og Geit.

Påmelding blir gjort direkte til arrangørlaget.

Vi minner om at søknadsfristen for å søke om støtte til å arrangere klippekurs er 31. mai.

Søknaden sendes til: Anne Grete Stabekk, ags@nsg.no.

>> Les mer om å arrangere klippekurs her