Med utgangspunkt i dette har NSG inngått samarbeidsavtaler om inntransport av ull både med Nortura/Norilia og Fatland Ull Hud og Skinn.

Avtalene går i korthet ut på at lokallaga organiserer innsamling og legger til rette for at produsentene kan levere ulla til ullstasjonene, mens ullmotakerne gir et økonomisk bidrag til lokallagene for denne jobben. Utbetaling av økonomisk bidrag forutsetter at lokallaget er registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.

Organiseringen av ullinnsamlingen gjøres som regel på følgende måter:

  • Lagets ull samles i ett lokallager og blir hentet av ullstasjonen til avtalt tidspunkt.
  • Lagets ull blir levert direkte på bil til avtalt sted og tid.
  • Avtalen med Nortura/Norilia finner du her.
  • Avtalen med Fatland Ull Hud og Skinn finner du her.