Dette arbeidet skal skje i nært samarbeid mellom instruktørene, markedssida og fylkes- og lokallaga i NSG.

Klipperådet kan kobles inn ved konkurranser på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Det skal lages årlige planer med budsjett som skal godkjennes av styret i Norsk Sau og Geit.

Medlemmer av Ull- og klipperådet