Vårmøtene er populære og dekker et behov for treff og fagtema nå rett før lamminga står for tur og bonden blir værende i fjøset. Det meste er på plass nå men godt er det å kunne drøse med kolleger om sesongen som ligger foran oss. Pizza smakte godt og danna ramma rundt samtalene.

Mattilsynet var med oss på alle møtene, Gunn Kristin Osaland og hennes team tok for seg alt som skal være på plass i f m beiteslipp, krav til helse og hold i så måte – samt tilsyn og krav til dokumentasjon rundt dette. En del nytt i krav og forventninger rundt dette med « dyreholdjournal» so nå har i seg dette med smittevernplan, tilsyn, flytting av dyr mm. Videre tok MT opp tema Helsekort. Alt nyttig info om et papirarbeid som bøndene må holde orden på .

På Evje var det også innlegg fra NLR Ola Arnfinn Røysland med tema økonomi. Og på Rysstad tok dyrlege Tone Bjørgum Haugetveit for seg innvolls-snyltere og mye annet aktuelt for den tid vi går inn i.

Takk til alle som stiller opp.

Fylkeslaget deltok og kom med siste nytt fra styremøter og årsmøte i NSG. (Innlegget kan du se under)

Innlegget til  Ola Arnfinn Røysland, NLR finner du HER

Innlegget til Fylkesleder finner du HER

Innlegget fra Tone B Haugetveit finner du HER

Mange fra lokallagene Froland, Gjerstad og Froland.

Foto Privat

Over 30 deltager fra Valle, bykle og Bygland fulgte godt med når MT kom med nytt materiale.

Foto Kåre Blålid

Dyrlege Tone Bjørgum Hagetveit. 

Foto Kåre Blålid

Sekjsonsleder MT Agder Gunn Kristin Osaland hadde med seg et team .

Foto Kåre Blålid

PÅ Hornnes. Fra v: Sve reisersen fra fylkesstyret, Ida Nilsen MT, Ola Arnfinn Røysland NLR og Gunn K Osaland MT

Foto Privat

Mye å engasjere seg i på Rysstad. 

Foto Kåre Blålid