Gå til Biocontrol sin web for å se avlesninger på saltsteinsavleserene.

Avleserene ligger i gruppe 2 hos Biocontrol som i fjor, men Storvarden har flyttet til Samdalsenden.

For spørsmål om saltsteinsavleserene kontakt Stein (90682790) eller Hege (91796219).

Avlesernummer Plassering  
SS 004 Samtjønna  
SS 012 Samdalsenden  
SS 042 Torsgardshøgda  
SS 050 Eldåbua  
SS 054 Framre Trolldalen