Lørdag, 3. oktober ble Fylkesmesterskapet i Rogaland 2020 arrangert i Skjold, Vindafjord, i samarbeid med Haugaland gjeterhundnemnd.

Det lengste strået trakk Erlend Kvinnesland med Zac (100p.), tett etterfulgt av Arvid Årdal og Mac (100p.) og Svanild Markhus med Chira på 3. plass med 98p. Pokalen for Årets unghund går til Arvid Årdal og Dexter (2017, 6. plass i finalen).  Vi gratulerer så mye!

Vinnerne fikk utdelt premier sponset av Frøken Fryd kafé og interiør, og vil også få utdelt fat med vinnerhunden påmalt på årsmøtet i februar.  Da vil også pokalen til Årets fylkesmester og Årets unghund deles ut. Resultatene fra innledende runde og finalen finner du lenger nede i artikkelen. 

 

Mesterskapet er åpent for ekvipasjer i klasse III, hjemmehørende i Rogaland fylke. Dommer på mesterskapet blir Arne Loftsgarden. 

Sted for dagen blir hos Hanne og Johannes Lundal, Vikevegen 121, 5574 Skjold. Det blir matutsalg. 

Oppstart med dommergjennomgang 08:45 og første startende kl 09.

Årets fylkesmesterskap er sponset av Hagia Karmøy og Frøken Fryd Kafe og Interiør. 

Prøven

På årsmøtet 2020 i RGL ble dato for FM vedtatt, samt egne vedtekter for FM.  FM arrangeres med en innledende runde. Prøven inneholder elementene utgang, løsing, inndriving, driving, deling og kve. Sauene kan være umerkede eller merkede. Det blir i all hovedsak NKS, men også noe Spel- og pelssau. 
De 10 beste ekvipasjene fra innledende runde går videre til finale, som inneholder elementene utgang, løsing, inndriving, driving, deling, kve og singling. Sauene skal være merkede.  Avstanden blir ca. 300 m. 

Startlister

Her er lenke til startlista.

Resultater

Her er resultatlista innledende runde 

Her er resultatlista for finalen 

Påmelding

Her er lenke til påmeldingsskjema.   

Startavgiften på 350 kr per ekvipasje skal være betalt senest før konkurransedagens oppstart. Innbetales til kontonr: 3250.10.23395. Merk med "FM". Når startlistene er publisert, er påmeldingen bindende, og man må betale startavgiften for alle påmeldte ekvipasjer uavhengig av om man starter eller ei. Det vil ikke bli mulig å betale med kontanter pga. smittevern. 

Det er satt en begrensning til tre hunder per fører. Påmeldingsskjemaet gir mulighet for å melde på fire hunder, men man er da ikke garantert deltakelse av fjerde hund.  Nærmere beskjed vil bli gitt til de dette gjelder. NB! Å betale startavgift for for fjerde hund er ingen garanti for at man får starte. Vi anbefaler derfor å vente med å betale for fjerde hund til klarsignal blir gitt. 

Smittevern (Covid-19)

Alle bes om å forholde seg til enhver tid gjeldende anmodninger fra Folkehelseinstituttet. Vi viser også til NSGs veileder for arrangementer i denne perioden.

 

I tettpakket prøveprogram i dagens gjeterhund-Norge, har det dessverre ikke vært mulig å unngå kollisjoner med andre prøver.  På grunn av EM og at prøvenemnda har tildelt Hordaland NS-prøve i den tradisjonelle FM-helga, så har dette ført til en del forflytninger i det vanlige prøveprogrammet.  Vi har hatt gjentakende dialog med Hordaland angående muligheter for samarbeid rundt FM i de to fylkene i år, men dette har ikke vært mulig. Dermed vil ene dagen av NS-prøven i Hordaland og FM i Rogaland foregå på samme dag. Vi ønsker naturligvis at flest mulig skal kunne delta, og håper å unngå kollisjoner neste år.  Med et stadig tettere prøveprogram i Norge kan dette allikevel bli vanskelig å unngå også framover.

Sponset av: