På ullmottaket på Gol lærte 10 dyktige klippere og- ullhåndterere hva som betyr mest for resultatet. Disse instruktørene kan lokallagene i Norsk Sau og Geit kontakte å gjøre avtaler med.

Bilde foran fra v. Terje Bakken, Ahenata Leira, Stein Terje Moen, Stein Are Karlsen, Anne Grete Stabekk NSG, Caroline Nicol og Ruth-Jane Rossevatn. Bak fra v. Guttorm Gudmestad, Jens Olav Leira, Sven Reiersen, Kristina Jordalen, Bjørn Wæhre og Kato Hilleren
 


På ullhåndteringskurset vil du lære:

  • Teori og praktisk øvelse i riktig sortering av ull
  • Vurdere kvaliteten på ulla med et ulldømmingssett (med lupe)
  • Samarbeid mellom saueklipper og ullsorterer
  • Utvalg av livdyr med hensyn til ullkvalitet
  • Skille mellom ulike typer ull og kvaliteter: Fin og grov ull, dødhår og marg
  • Hvordan få bedre betalt for ulla

Hvem arrangerer ullhåndteringskurs?

Både fylkes- og lokallag i sau og geit arrangerer kurs, og kontakter selv instruktør. Anbefales å ha to instruktører per kurs.

Deltageravgift 

Dette er det lokallaget som bestemmer selv.

Kursmateriale

Ull kit (luper)

Må forhånds bestilles fra NSG sentralt av arrangør. Viktig at dette gjøres i god tid før kurset, slik at Ull kit kan sendes ut i tide.

Du kan bestille Ull kit HER


Bruk av lupe til å bedømme ullkvalitet.

Kurshefte

Kursheftet må forhåndsbestilles fra NSG sentralt av arrangør. Viktig at dette gjøres i god tid før kurset, og helst samtidig som man bestiller ull kit. Bestilling sendes til ags@nsg.no. Husk å oppgi antall hefter som er ønskelig.


Kurshefte

Oversikt over kursinstruktører og deres kontakt informasjon

  • Sats per instruktør 1000 kr 
  • Anbefales å ha to instruktører per kurs.

Ullsekker