Norsk Sau og Geit har samarbeidsavtaler med både Nortura/Norilia og Fatland Ull om innsamling av ull.

Avtalene går i korthet ut på at lokallagene i NSG organiserer innsamling og legger til rette for at produsentene kan levere ull til ullstasjonene, og mottar et økonomisk bidrag for denne jobben.

NSG og Norilia har revidert avtalen med virkning fra 22. september 2023.

I den nye avtalen er det presiseringer og endringer vedrørende avtalepartenes forpliktelser. Både godtgjørelsen til NSGs lokallag på kr 0,85 pr kg videreføres. Det betales ikke godtgjørelse til ull av klasser som ikke mottar offentlig pristilskudd, dvs. C2S, H2, H3, G og V.  

Ny avtale mellom NSG og Norilia finner du her: Ullinnsamling

Avtalen med Fatland er ikke forhandlet på nytt, så denne forblir uendret.