Norsk Sau og Geit har samarbeidsavtaler med både Nortura/Norilia og Fatland Ull om innsamling av ull.

Avtalene går i korthet ut på at lokallagene i NSG organiserer innsamling og legger til rette for at produsentene kan levere ull til ullstasjonene, og mottar et økonomisk bidrag for denne jobben.

I løpet av høsten har avtalen med Norilia blitt gjennomgått og revidert. I arbeidet med dette har avtalen vært til organisasjonsmessig høring i NSG.

I den nye avtalen er det presiseringer og endringer vedrørende avtalepartenes forpliktelser. Godtgjørelsen til NSGs lokallag på kr 0,85 pr kg videreføres, men det betales ikke godtgjørelse til ull av klasser som ikke mottar offentlig pristilskudd. Ved avtalens inngåelse er dette C2S, H2, H3, G og V.  

Avtalen skal forhandles på nytt innen ullåret 2021/2022.

Ny avtale for ullåret 2020/2021 er nå på plass. Avtalen finner du her: Ullinnsamling

Avtalen med Fatland er ikke forhandlet på nytt, så denne forblir uendret.

Sau og Geit nr. 1/2021 kan du lese mer ullavtalene med Norilia og Fatland Ull, samt om den norske ullordningen.