NSG samlet sitt årsmøte på Lily Contry Club flotte lokaler på Kløfta. Romslige omgivelser som skapte god ramme for gode samtaler, friske debatter og årsmøte vedtak. Ordfører Raghild Sæle var glad for igjen å kunne klubbe igang et årsmøte hvor deltagere faktisk var i salen. 

56 stemmeberettige deltagere sammen med ansatte i NSG og andre gjester fylte møtesalen. Dagsorden var satt med ordinære årsmøte saker, kontingent for kommende år, valg, faginnlegg, raporter fra råd og utvalg samt hilsener fra Bonde og småbrukerlagets leder, Kjersti Hoff, og Bondelagets nestleder Bodil Fjellestad Eikrem.

Leders tale, ved Ronald Slemmen, satte fokus på alt som opptok NSG i året vi la bak oss, men og det tydelige fokus som legges mot faglag og statsråd i tiden frem mot landbruksoppgjøret. Et kraftig løft må til i år. 

Valgene ble vedtatt i tråd med valgnemndas innstillinger med gjenvalg av leder og nestleder. Styret forøvrig presentres etterhvert oppdatert HER

Kontigent for medlemskap i NSG har stått stille siden 2020 men pga økte lønns og driftkostnader må den nå løftes. Det ble vedtatt å løfte kontingenten med kr 200;- fra 2023.

Årsmøte vedtok regnskapet men måtte utsette vedtak om budsjett til 23.5.2022 pga en del forhold som må avklares i f t avlsarbeidet mm.

Alle råd og utvalg la frem sine årsmeldinger og svarte på spørsmål fra salen.

Ola Hedstein, fra Rethink Food, hold sammen med NSGs Yngve Ekern et flott innlegg om beitedyr, kjøttkvalitet vs klima og bærekraft.

Statsekretær Wenche Westberg (Sp) gav årsmøte en oppdatering og status på arbeidet som pågår ved statsrådens bord og svarte på mange spørsmål fra årsmøte deltagere.

NSGs avlssjef Thor Blichfeldt gav årsmøte et godt innblikk, status og prioritering innen avlsarbeidet, både for sau og geit, samt refleksjoner og momenter med tanke på økonomiske forhold innen dette arbeidet.

Aust-Agders Ingrid Reiersen er nestleder av Team Ung og hun hold et informativt innlegg om alt arbeidet som pågår i Team Ung. 

Festmiddagen var preget av NSG sitt 75 års jubileum samt utdeling av priser og statuetter. Lam sto selvfølgelig på menyen.

Leder av avlsrådet, Sven Reiersen, sto for utdeling av diplom og statuetter for de beste værene 2022

Foto Kåre Blålid

Team Ung nestleder Ingrid Reiersen

Foto Kåre Blålid

Avlssjef, Thor Blichfeldt,  redegjorde for avl , klima og økonomi

Foto Kåre Blålid

Utsendig Carina Fiære følger godt med på alle innlegg og valg

Foto Kåre Blålid

fra v Yngve Ekern og Ola Hedstein.

Foto Kåre Blålid

Fra festmiddagen. 

Foto Kåre Blålid