Styret oppnevner fagråd for 7 ulike fagfelt:

Samlet oversikt over medlemmene i sentrale råd

Instruks for sentrale råd i NSG