Det er spennende tider i avlsarbeidet om dagen, med innføring av genomisk seleksjon for Norsk Kvit Sau (NKS). Vi tar da i bruk gentesting og bruk av geninformasjon som nytt verktøy i avlsarbeidet. Det gir ingen revolusjon, men en stor mulighet for å gjøre bedre avlsarbeid med søyeegenskapene.

Selv om geninformasjon blir viktig, vil vi aldri kunne slutte å registrere egenskapene i Sauekontrollen. Som et minimum må vi ha registrereringsbesetninger som gjør jobben med registrering av alle egenskapene vi vil ta inn i avlsarbeidet, og som gentester søyene sine.

Vi har laget en serie med artikler som forteller om status for avlsarbeidet vårt for "søyeegenskapene" basert på registreringene vi finner i Sauekontrollen.

Avlsforskerne i NSG «har trua» på genomisk seleksjon, og det samme har Avlsrådet for sau. Men tro er ikke nok, vi må også dokumentere at det virker, og det jobber vi med. Når vi har gjort det, så vil du la O-indeksen få (enda) større betydning i utvelgelsen av avlsdyra dine framover, ikke sant?