Dere treffer Gerd og Bjørn Skjoldal på følgende telefon: 55 13 70 74 & mobil: 913 24 351.
Adressen for ullevering er Helldalsneset 16.

Les mer om dette her

Info om levering til Nortura kommer vi tilbake til så snart laget har mottatt infoen som trengs.