Ullsekker til Fatland kan leveres hos Øyvind Thorsen, Osvegen 639 (Bahus),
onsdag 6.mai fra kl.18 og utover kvelden.
Dersom tidspunkt ikke passer, ring Øyvind for annen avtale: 991 13 222.

__________________________________________

Hentedato for ull som skal til Nortura blir torsdag 7.mai
I forbindelse med korona må vi ha noen kjøreregler for steder der flere personer  samler seg for å levere ull. Leverandørene må levere en og en, og kommer du til hentestedet og noen holder på med å laste av ull, må du vente i bilen din til vedkommende er ferdig. Der det er Nortura-sjåfør til stede skal vedkommende være riktig utstyrt, og kan være behjelpelig. Vi ser helst at ingen tar i dyrebilen, og legger fra seg ull på eller foran lift. Personer i karantene, eller med påvist smitte får ikke møte opp!

Henteplassene for Nortura er:

Stend vgs:
Her må sekkene levers dagen før!

Åsane:
Direkte levering på bil ved Felleskjøpet sin butikk på Haukås ca. kl.18-18:30,
Kontaktperson Nils Inge Hitland, 913 07 371.

Tunes:
Sekkene leveres noen dager før hos Ruben Tunestveit Kengakaran, Tunesvegen 322.
Mobil: 971 26 759