• Samdal og Øvstebø beitelag
  Her finn du kart over beiteområdet deira.
  Leiar: Rune Røst, 482 12 177
   
 • Unneland og fjellgardane beitelag
  Her finn du kart over beiteområdet deiras.
  Leiar: Stein Åge Hopsdal, 481 14 877