Opplysningar om Fana, Os og Arna saualslag.

Fleire mindre lag - tildels sovande - vart ved eit møte på Stend i 1977 slege saman til eit lag, med navn: Fana, Os og Arna saualslag. Det var også medlemer frå Mathopen(Laksevåg), men det kom ikkje inn i navnet. Det var forslag om geografisk samensetning av styret, og det har stort set vore praksis. Kåre K. Aardal - Brattland vart vald til første formann. (1980 - 126 medlemer). Med godt samarbeid med Stend Jordbruksskule vart det vår faste møteplass. Sentralt plassert i Hordaland, har me vore lokallag for mange årsmøte, både Fylkeslag og Landslag.

Dyktige husdyrfolk var tidleg med i lagarbeid her i våre bygder, utstillinger - veralag - og ullomsetning.

Då Norsk sau og geitalslag vart stifta 12. mars 1947 - (33 personar) var 3 frå Fana, og 2 frå Voss.

Lagsarbeid

Laget vårt er enno med på kåring og ullinnsamling. I mai 1990 - på miljøkonferanse i Bergen - stilte laget med lamsauer og opplysningsmateriell med "stand" på Torgalmenningen saman med HSG. Deltaking på "Landbruksdagane på Stend", med klypping, kåring, og bruk av gjeterhund - var õg aktivt lagsarbeid.