Bergen og Os Sau og Geit kan søkje om støtte frå Ny Giv til gjennomføring av ulike arrangement.
Laget kan få noko økonomisk støtte frå prosjektet, eller prosjektet kan bidra med å finne ressurspersonar til gjennomføring av arrangement.
Økonomisk støtte vert rekna som eit stimuleringstilskot og vert vurdert av arbeidsgruppa i Ny Giv i samarbeid med leiar i HSG.

Sit du som medlem inne med eit forslag til kva vi i lokallaget kan gjere for å verta betre på nettop "fleire lam til slakt"?
Ta kontakt med styret slik at dei kan ta det opp til vurdring, og deretter eventuelt sende ein søknad til HSG.
Ingen forslag for små - ingen forslag for dårlege!

Send forslag på e-post til leiar Kristin S. Gjerde: kristin.semb.gjerde@gmail.com 
eller telefon: 971 44 970