Ein blid gjeng som har gjennomført kurs i ullhandtering på Stend 30. oktober i år.

For Fatland må ulla leverast i garasjen hjå Øyvind Thorsen (tlf 99113222) på Osvegen 639, 5229 Kalandseidet innan torsdag 23. november. 

For dei som leverer ulla til Nortura vert det tre innsamlingsplassar.

Stend Jordbruksskule
Ulla må leverast dagen før, onsdag 6.desember.                                                             

Åsane, parkeringsplass i Vågsbotn:
Levering rett på bilen kl 1700-1800, torsdag 7.desember.
Tunes
Ulla bør leverast eit par dagar før hjå
Ruben Tunestveit Kengakaran
Tunesvegen 322 
Tlf 97126759