Avslarbeidet i regi av NSG drives i avslbesetningene, og har i utganspunktet to hovedoppgaver:

  1. Lage størst mulig avslfremgang
  2. Fordele fremgangen lik brukerne ønsker det (ift slaktevekt, kjøtt, fett, morsevne vår/høst, lammetall...)

Nils Inge ledet oss fint gjennom kvelden, og (forhåpentligvis) kan hende fikk noen litt nye tanker rundt kjøp av vær/kåra værlam/indeksvær/osv.

Presentasjonen hans (med alle tall og fakta) kan du gjerne laste ned her og studere nøyere (den legges også ut under kategorien "avslarbeid" i menyen til venstre).


Etter en liten matbit og en god samtale rundt bordet, fortsatte vi praten om arbeidet vårt lokalt og regionalt. 
Nils Inge informerte om at Hordaland Sau og Geit også i år arrangerer fag- og julebordtur. Denne gangen lørdag 15.desember, og turen går til Brakanes hotell i Ulvik. For mer informasjon om turen og for påmelding, se her.

Ellers har Åsane Sau og Geit vedtatt at de ønsker sammenslåing av lokallaget sitt med vårt. Dette har vært et ønske fra Fana, Os, Arna Sau og Geit i flere år, og vi gleder oss over å ha kommet et steg nærmere! Mer informasjon om når og hvor Årsmøtet vil finne sted kommer etterhvert.

Takk for en flott kveld!