Vi beregner nye indekser for alle dyr i Geitekontrollen 12 ganger i året.

Se kjøreplan for indeksberegningene i 2021.

For å se bukkeindeksene, gå til Avlsdatabanken for geit

Kravet for at en bukk skal få offisiell indeks har endret seg over år. For at en bukk som granskes i egen flokk skal få offisiell indeks må det ha fått minst 5 døtre i produksjon, med minst en melkekontroll med melkeanalyse samt jur- og utmelkingsvurdering. 

 

Sist oppdatert: 29.05.2021