Nyttig informasjon fra Mattilsynet:
Skal du flytte, kjøpe eller selge småfe (sau, geit, vær, bukk, lam, kje)?

Det er både fordeler og ulemper ved å kjøpe eldre geiter.  De har sikrere produksjonsresultater, men varierende holdbarhet, og kjøp av geiter eldre enn 3-4 år bør kun vurderes unntaksvis.

Faktorer for salg av eldre geiter:

  • Pris ved salg: 1900 kr.
  • Kåra bukk som far: 100 kr i pristillegg.
  • Avlsverdi: For hvert indekspoeng over 100 betales det 10 kr per indekspoeng. Eldre geiter i produksjon har en kjent avlsindeks, og denne blir sikrere jo flere målinger geita har.
     

Kjøp av hel besetning:
Ved kjøp av en hel geitebesetning er det viktig at selger og kjøper blir enige om en overkommelig pris for begge parter.

Som grunnlag for pris kan det legges vekt på:

  • spredningen i alder i flokken. Utifra dette kan det tas hensyn til veiledende priser på ungdyr og eldre geiter.
  • Avlsverdi. Snittlister på avlsindekser fra NSG bør ligge til grunn for tillegg som skal betales for avlsindeks.

 

Sist oppdatert: 29.05.2021