Nyttig informasjon fra Mattilsynet:
Skal du flytte, kjøpe eller selge småfe (sau, geit, vær, bukk, lam, kje)?

Det er både fordeler og ulemper ved å kjøpe eldre geiter.  De har sikrere produksjonsresultater, men varierende holdbarhet, og kjøp av geiter eldre enn 3-4 år bør kun vurderes unntaksvis.

Faktorer for salg av unge og eldre geiter:

  • Pris ved salg: 2 500 kr.
  • Prisen er fast for både unge og eldre geiter uansett avlsverdi på geita.

Kjøp av hel besetning:
Ved kjøp av en hel geitebesetning er det viktig at selger og kjøper blir enige om en overkommelig pris for begge parter.

Som grunnlag for pris kan det legges vekt på:

  • spredningen i alder i flokken. Utifra dette kan det tas hensyn til veiledende priser på ungdyr og eldre geiter.

Tap av livdyr, geiter og en hel besetning

Her finner du mer informasjon om verdistsene ved tap av livdyr, geiter og en hel besetning.

Sist oppdatert: 11.01.2023