Seminstasjon for bukker på Hjermstad ble etablert i 2006. 

Hvert år i juni ankommer 5-10 landets beste avlsbukker seminstasjonen. Bukkene som er satt til semin et utvalg av de bukkene i landet som skårer høyest på det samlede avlsverdien beregnet på grunnlag av avkomsgransking, slaktskap og bukkens egen genprofil.

Bukkene må stå i karantene 1 måned før man kan begynne med sæduttak. De første dosene av årets nye bukker blir sendt ut i begynnelsen av august. Sæden sendes direkte til geiteholderen i en beholder (sæddunk) med nitrogen.

Kostaden med dunkleie og transport er den samme uansett hvor i landet geiteholder bor.

Geiteholdere som har gått et endags kurs i inseminering i regi av NSG, får etter søknad tillatelse fra Mattilsynet til å inseminere egne geiter.

Seminvirksomheten har et eget websted som gir nyheter om det som skjer på seminstasjonen, viser hvilke bukker som er i salg, bestillingsskjema for bestilling av insemineringsutstyr osv.

Mer om seminvirksomheten finner du på websidene til seminavdelingen i NSG.