I år ble bukkene bedømt på nytt etter ankomst til stasjonen. I katalogen vil dere finne et ekstra eksteriørpoeng fra 2023 på hver bukk.

Bukkene i tabellen er presentert med indeksen fra 23. juni. Vi oppfordrer derfor til å følge med på hjemmesiden for siste/aktuelle oppdateringer. 

Bukk

Navn

Avlsverdi

Rase

2021117

VALLO´S SVARTEN

138

Norsk melkegeit: 91% - Fransk alpin: 9%

2022113

BRAVO LIE

138

Norsk melkegeit: 49% - Fransk alpin: 51%

2022114

CHARLIE LIE

139

Norsk melkegeit: 35% - Fransk alpin: 65%

2022124

GRÅMANN MYKLE

141

Norsk melkegeit: 90% - Fransk alpin: 10%

2022156

KVITLIEN

135

Norsk melkegeit: 90% - Fransk alpin: 10%

2022221

KOSEBASSEN

138

Norsk melkegeit: 99% - Fransk alpin: 1%

2022290

MOGLI

136

Norsk melkegeit: 98% - Fransk alpin: 2%

2022323

MARVIKS KARAMELL

137

Norsk melkegeit: 75% - Fransk alpin: 25%

2022389

LØVOLLS JO

136

Norsk melkegeit: 77% - Fransk alpin: 23%

2022408

BERGLUNDS CASTOR

139

Norsk melkegeit: 22%- Fransk alpin: 78%

2022420

BERGLUNDS LILLEBROR

142

Norsk melkegeit: 44% - Fransk alpin: 56%

Seminkatalogen sendes til medlemmer i Geitekontrollen første uke i juli, dvs. uke 27.

Lykke til med seminsesongen!