Reiseregning skal sendes inn umiddelbart etter gjennomført reise og senest innen månedens siste virkedag. NSG dekker ikke kostnader til taxi. NSG dekker ikke krav eldre enn 3 måneder. I forbindelse med årsskifte må inneværende års reiseregninger være innsendt i det året man er i.

Ved bestilling av hotell i regi av NSG, bruk fortrinnsvis kodene som er oppgitt i Agrikjøpavtalen eller henvis til denne. Agrikjøpavtalen kan tilsendes elektronisk ved henvendelse til NSG-sekretariatet.

Dersom du ikke har mottatt brukernavn og passord send mail og be om dette.

For å få tilgang til Simployer app, søker du opp «Simployer» i relevant appstore fra din mobil. Du bruker samme innlogging som på pc.

Kvitteringer knyttet til reise/oppdrag vedlegges elektronisk på reiseregning på 2 måter:

  1. Ta bilde av kvitteringen med mobilapp. Når du går inn i Simployer ligger bilder klare for opplastning. Dette er absolutt den enkleste og raskeste måten å gjøre det på. Husk å kontrollere at bildekvaliteten er slik at kvitteringen er lesbar.
  2. Eller du kan lagre kvittering som PDF.  Du må mellomlagre PDF fil på din pc. Trykk på «last opp fil». Hent aktuell PDF fil.

Ta alltid vare på originalbilag inntil reisen er 100% godkjent og utbetalt. Husk at det er krav til dokumentasjon for gjennomført flyreise. Det kan dokumenteres med boardingkort, setekvittering, kvittering fra flyselskap at reisen er gjennomført eller du kan ta skjermbilde av telefon. I tillegg må du dokumentere kostnadene for flyreisen.