Egenerklæring ved deltakelse på kåringssjå 2023 (24.08.2023)
Alle deltakere på kåringssjå må levere egenerklæring ved oppmøtet. Egenerklæringen kan ikke være eldre enn 7 dager. Du kan skrive ut et blankt skjema via linken over.

Hvis du logger deg inn på din egen besetning for å melde inn værlam til kåring, finner du egenerklæringsskjemaet etter innlogging. Da er det preutfylt med opplysninger om utstiller, og du sparer litt arbeid.

Regler for kåring av værlam 2023 (24.08.2023)
Inneholder de generelle reglene som gjelder for kåring og kåringssjå.

Dommerinstruks 2023  (27.08.2023)
Dommerinstruksen gir dommeren informasjon om kåring etter NSG sitt regelverk.
Presiseringer i 2023:
- Brutt margstreng (prikkmarg/flekkmarg) skal vurderes som marg, og skal føre til vraking hos raser som skal være margfrie.
- Værlam med kuete ører (genetisk variant som gir små ører) skal ikke kåres.

Egne regler for rasene. Oppdateres hvert år.

Følgende raser har ikke egne kåringsregler, og kan derfor ikke kåres:

  • 6 Oxforddown
  • 8 Merino
  • 13 Finsk landrase
  • 14 Berrichon du cher
  • 24 Romney
  • 27 Bluefaced Leicester
  • 28 Østfrisisk melkesau
  • 30 Highlander