Sædproduksjonen foregår på Staur gård hvor vi leier lokaler. Her tar vi inn ca 75 nye værer i starten av september for produksjon av frossen sæd. Sæden sendes direkte til saueholderen i en beholder (sæddunk) med nitrogen.

Saueholdere som har gått et endags kurs i inseminering i regi av NSG, får etter søknad tillatelse fra Mattilsynet til å inseminere egne sauer.

Seminvirksomheten har et eget websted som gir nyheter om det som skjer på seminstasjonen, viser hvilke værer som er salg, har bestillingsskjema for bestilling av sæd osv. Gå til: www.semin.nsg.no