En omtale av de ulike egenskapene vi beregner indekser for og vektleggingen av disse i O-indeksen, finner du under Avlsmål for sau.

For å se væreindeksene, gå til Avlsdatabanken for sau
Her kan du selv hente ut væreindekser per rasegruppe ring, fylke og region, eller for hele landet.