”Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer” regulerer ansvarsforhold og skadeerstatning for skade som kjøretøy forårsaker på mennesker, dyr eller eiendom.

Loven i fulltekst kan leses her:Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova)

« tilbake