Historikk rundt registrering av beite-/sankelag i Brønnøysundregistrene

I 2003 ble det innført krav om registrering i enhetsregisteret i Brønnøysund for alle beite-/sankelag (og andre tilskuddsberettigede). I forbindelse med dette utarbeidet NSG i samarbeid med andre instanser to sett vedtekter for beite-/sankelag med organisasjonsformen Begrenset ansvar (BA). Dette førte til en nedgang i antall "godkjente" lag fra 955 (2002) til 816 (2003). 

I 2013 kom nye krav om å omorganisere beitelag som var registrert som BA i Brønnøysundregistrene, disse skulle registreres som samvirke foretak (SA). Antall beite-/sankelag ble som følge av kravet til omorganisering redusert fra 889, lag i 2012, til 777 lag i 2013, dyretallet var heldigvis stabilt.

I dag kan beitelag organiseres som samvirke foretak (SA) eller forening. I 2022 var det ca. 800 beite-/sankelag som søkte tilskudd gjennom organisert beitebruk.

 

Vedtekter

Norsk Sau og Geit har utarbeidet forslag til to vedtektssett som standardvedtekter for beite-/sankelag med organisasjonsformen samvirkeforetak (SA).

Vi minner om at disse vedtektene kun er et forslag og at beite/sankelagene kan gjøre endringer etter hva som passer best for deres lag.

Søknad om fritak for næringsoppgave for beitelag registrert som SA

I utgangspunktet skal Samvirkeforetak levere næringsoppgave, de fleste beitelag opererer med så lite midler at dette er det mulig å søke fritak for. Les mer om et eksempel på dette her.

Samarbeidspartnere:
Norsk Landbrukssamvirke
Samvirkesenteret
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Statsforvalteren