Utmarksrådet har 3 medlemmer fra NSG og 3 vara i nummerrekkefølge. Beite- og utmarksrådsrådgiver i NSG er sekretær i rådet. Styret oppnevner Utmarksrådet.

Se medlemmene i Utmarksrådet.