I følge merkeforskriften skal følgende informasjon være forhåndspreget på øremerkene, når det ikke benyttes elektronisk identifikasjonsmerking:

  • Mattilsynet: MT
  • Nasjonalitetsidentifikasjon: NO
  • Dyreholdets spesielle identitetsnummer: 8 siffer
  • Individnummer: 4 siffer.

Individnummer for småfe kan likevel bestå av 5 siffer. Individnummer kreves ikke på øremerker til kje som føres til slakt og som ikke skal føres ut av Norge.

Uansett bestemmelsene i annet ledd skal øremerket, som påføres lam født i 2008 og senere, sammen med elektronisk identifikasjonsmerking være forhåndspreget med følgende informasjon:

  • Mattilsynet: MT
  • Nasjonalitetsidentifikasjon: NO
  • Dyreholdets spesielle identitetsnummer tildelt av Mattilsynet: 7 siffer
  • Individnummer: 5 siffer der første siffer er fødselsårets siste siffer og de følgende siffer er dyrets individnummer.

Det er bare tillatt å påføre ytterligere informasjon på innsiden av øremerkene.
Dyrene må ikke tildeles individnummer som allerede er i bruk i det aktuelle dyreholdet. Innen hvert dyrehold skal det gå minimum ti år mellom hver gang et tidligere benyttet individnummer brukes på nytt.

Du finner hele merkeforskriften her.