I en situasjon hvor en part har påført en annen part verdiforringelse, vil dette kunne betegnes som en erstatningssak og erstatning kan kreves. Når sauen er på beite, kan slike situasjoner oppstå ved:

  • Hundeskader
  • Påkjørsler 
  • Ulykker

I disse tilfellene er det viktig å kunne gi et så presist som mulig verdiestimat på tapet. NSG har beregnet erstatningsverdier på sau og lam. Erstatningsverdien er beregnet ut fra dyrets grunnpris, det er i tillegg tatt høyde for erstatning for tapt produksjon, redusert avlsfremgang og tap av tilskudd. Verdiene er beregnet på satsene fra Jordbruksoppgjøret og oppdateres hvert år til gjeldende tilskudd.

Samme kategori dyr defineres med forskjellige erstatningsmedier utfra tidspunktet for hendelse.

  • Vår: Tidsperioden lammene er inne eller på hjemmebeite. Altså tiden før slipp i utmarka.
  • Sommer: Perioden dyra er på utmarksbeite
  • Høst: Perioden etter sanking. Dyrene er ikke lenger på utmarksbeite.

 

Verdiberegning ved tap av sau og lam
PrisRedusert produksjon, avlsfremgang og tilskuddSum per dyr
Antall avlsværer. Kårakr 4000,00 kr 3 607,00 kr 7 607,00
Antall avlsværer. Avkomsgranskakr 5000,00 kr 3 607,00 kr 8 607,00
Antall søyer 4 år og eldrekr 1200,00 kr 3 517,00 kr 4 717,00
Antall søyer 1-3 årkr 1500,00 kr 4 167,00 kr 5 667,00
Antall lam, fosterkr 300,00 kr 215,00 kr 515,00
Antall slaktlam, vår (før utmarksbeite)kr 600,00 kr 600,00 kr 1 200,00
Antall slaktlam, sommerkr 1500,00 kr 1 175,00 kr 2 675,00
Antall påsettlam vår/sommerkr 1500,00 kr 3 280,00 kr 4 780,00
Antall slaktelam høst (etter 1.okt)kr 2000,00 kr 525,00 kr 2 525,00
Antall påsettlam høst (etter 1. okt)kr 3100,00 kr 1 800,00 kr 4 900,00
Veterinærutgifter, eks. MVA*Utgift eks.MVA
Andre utgifter, eks. MVA*Utgift eks. MVA
Antall timer eget ekstraarbeidkr 400timer * kr 400,00
Antall km kjøring kr 3,50 km * kr 3,5

*Veterinærutgifter og andre utgifter trenger dokumentasjon for å få erstatning. Disse summene skal gis uten MVA, da MVA ikke erstattes.

I tabellen over kan man se hva erstatningsverdiene består av. I dokumenter på høyre side finner du en PDF-fil som kan skrives ut for enklere beregning av egne satser. Gang opp hver erstatningsverdi for den enkelte kategori med antall dyr innenfor kategorien.