Det finnes en lang rekke lover av betydning for allmennheten. Siden beite i utstrakt grad foregår i utmark, vil lovverket som regulerer dette være viktig også for beitebrukeren. Selv om beiteloven og gjerdeloven er blant de mest sentrale lovene, vil også andre lover spille en rolle da de regulerer arealbruk, rettigheter og andre utmarksaktiviteter. Under finnes linker til over 30 lover der det er lagt vekt på de viktigste aspekter ved lovene. Ønskes mer informasjon kan man lese mer under de enkelte linker.


<< tilbake