FKT-ordningen er forskriftsfestet. Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FOR-2023-06-21-1018) har som formål å sikre iverksettelse av:

  • Effektive forebyggende tiltak for å begrense de skadene rovvilt kan forårsake på produksjonsdyr i landbruket
  • Konfliktdempende tiltak for å begrense ulemper for lokalsamfunn og andre grupper

Målgruppen for tilskudd etter denne forskriften er foretak med produksjonsdyr i landbruket, kommuner og lokalsamfunn. Andre som kan søke om tilskudd er lokale, regionale og landsdekkende organisasjoner og forskningsinstitusjoner.

Tiltakene nevnt over i «Tiltak som fysisk skiller rovdyr og beitedyr» og «Overvåkning, beredskap og organisering» er tiltak det er mulig å søke FKT-midler for å gjennomføre.

Veileder for forebygging av rovviltskader inneholder mye informasjon om FKT tiltakene og praktiske tips for gjennomføreing av dem. Veilederen kan du finne under dokumenter på høyre side.