Denne loven avgrenser retten til å slippe okser, værer, geitebukker og hingster på beite sammen med andres kuer, søyer, geiter eller hopper. Kommunen og fylkesmannen kan fremlegge egne vedtekter for Landbruks- og matdepartementet som avgrenser eller gjør unntak fra forbudet.

Loven i fulltekst kan leses her:
Lov om avgrensing i retten til å sleppa hingstar, oksar, verar og geitebukkar på beite [hanndyrlova]

« tilbake