Formålet med loven er å regulere hundeholdet og hvordan dette skal utøves. Hundeloven skal ivareta hensyn til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden. Videre gir loven regler for hvordan enkeltpersoner og det offentlige kan forholde seg når hundeholder ikke sørger for dette.

Loven i fulltekst kan leses her:
Lov om hundehold (hundeloven)

« tilbake