Det er en lov om å bevare biologisk mangfold i norsk natur.

Loven i fulltekst kan leses her:
http://www.lovdata.no/all/hl-20090619-100.html
Og endringer av loven kan leses her:
http://www.lovdata.no/all/hl-20100917-057.html

« tilbake