Denne loven regulerer rettigheter og plikter for reindriftsutøvelse. Videre skal den regulere forholdet til andre næringer og samfunnsinteresser, samt innbyrdes forhold mellom reindriftsutøverne. Loven skal også være med på å danne grunnlag for en hensiktsmessig organisering og administrasjon.

Loven i fulltekst kan leses her:
Lov om reindrift (reindriftsloven)
Og lov om reindrift i visse kommuner kan leses her:
Lov om reindrift i kommunene Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Rindal, Sunndal og Surnadal [Trollheimenloven]

« tilbake