Kunnskapsformidling og veiledning har vært viktige aktiviteter i prosjektet. I den forbindelse har det blitt utarbeidet en rekke fagartikler, informasjonsskriv og notat. Mye av dette er fortsatt relevant informasjon. I dette dokumentet er derfor noen av de skriftlige produktene fra FKT-prosjektet samlet.

Prosjektleder Øivind Løken (2012-2014) har ført artikler og notat i pennen.

Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet