Jordskifteoverdommer Magne Reiten har skrevet en artikkel om gjerdehold i dagens Norge. Han har skrevet utførlig om problematikken og hvordan dette kommer til uttrykk i rettsvesenet. Han tar særlig for seg gjerdeplikt i forbindelse med gårdsdrift, etter loven av 1961.

Les mer: Gjerdeplikt og ordning av gjerdehald.pdf