Jordskiftekandidatene Holger Selli Grønning og Ole Kristian Haug har i sin masteroppgave ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB, 2006) behandlet rettsforhold ved beite i utmark, problemer og muligheter. Forfatterne har intervjuet fagpersoner og gjennomgått rettsbøker fra jordskifteretten. Deretter er det utført en analyse, som er tematisk inndelt i tre avsnitt: kommunal planlegging, jordskifte og gjerde-/beitelovgivning.

Les hele oppgaven her:
Rettsforhold ved beite i utmark- Problemer og muligheter.pdf